//////

AKTUALNE TENDENCJE

Aktualne tendencje charakteryzujące podaż turystyczną wynikają z warunków działania specyficznych dla całego rynku. Jedną z istotniejszych cech jest globalizacja działalności firm turystycznych. Wynika ona z koncentracji kapitału i istniejących tendencji powiększania się przedsiębiorstw oraz tworzenia porozumień pomiędzy liderami rynku. Współdziała­
nie przedsiębiorstw może przybierać różne formy — luźnych porozumień lub fuzji przedsiębiorstw.   Proces ten dokonuje się poprzez:integrację poziomą (horyzontalną) — kiedy łączą się • firmy o podobnym lub identycznym profilu działalności.

Comments are closed.