//////

CECHY PODAŻY TURYSTYCZNEJ

Infrastrukturę komunalną, handlową, inną usługową, z której korzystają turyści w czasie pobytu, oraz instytucje zapewniające bezpieczeństwo pobytu.Podaż turystyczną charakteryzują następujące cechy:   związek z miejscem występowania walorów,  jedność w miejscu i w czasie produkcji i konsumpcji usług turystycznych,  wysoka kapitałochłonność (szczególnie w odniesieniu do bazy hotelowej),  sztywność wynikająca z określonej chłonności i pojem­ności:    walorów turystycznych,    bazy obsługowej i infrastruktury,  społecznej — z punktu widzenia stałych mieszkańców  gwarantująca zachowanie miejscowej kultury i sty­lu życia;  komplementamość produktu turystycznego, sezonowość,   brak możliwości magazynowania.

Comments are closed.