//////

DOSTĘPNOŚĆ I WIZERUNEK MIEJSCA

Dostępność miejsca docelowego — elementy miejsca docelowego, które wpływają na koszt, szybkość i wy­godę dotarcia podróżnego do miejsca docelowego. Obejmują one: infrastrukturę: drogi, porty lotnicze, koleje, porty morskie, ośrodki żeglarskie, sprzęt: wielkość, szybkość i zasięg pojazdów trans­portu publicznego, czynniki eksploatacyjne: trasy, częstotliwość po­łączeń, ceny,     regulacje rządowe: zakres regulacji rządowych do­tyczących działalności transportowej;   wizerunki i postrzeganie miejsca docelowego jako elementy silnie wpływające na decyzje zakupu. Mają one w turystyce charakter motywatora. Wizerunki i ocze­kiwania doświadczenia turystycznego w świadomości potencjalnych klientów są ściśle ze sobą powiązane.

Comments are closed.