//////

DUŻA POPULARNOŚĆ

Ale jednocześnie wzrastającą popularnością cieszą się małe, często rodzinne, ale bardzo ekskluzywne hotele, o doskonałej obsłudze, stwarzające atmo­sferę domowego zacisza, ze wspaniałą kuchnią i zasadami pobytu zbliżonymi do przyjmowania prywatnych gości, a nie klientów hotelu. Te nowe obiekty hotelowe, których historia sięga zaledwie paru lat, noszą nazwę Boutiąuehotels. W dużych metropoliach pojawiły się luksusowe miniobiekty hotelowe, wyraźnie odbiegające stylem, usytuowaniem, otoczeniem i ze­wnętrznym wystrojem od hoteli standardowych. Są one obiek­tami najwyższej kategorii, z maksimum 60 pokojami.

Comments are closed.