//////

KARPATY

Karpaty należą do młodych gór wypiętrzonych w orogenezie alpejskiej, co rzutuje na ich młody, o żywej rzeźbie krajobraz. Są to góry silnie zróżnicowane pod względem wysokości, co znajduje odbicie w warunkach klimatycznych. Najwyższa część polskich Karpat — Tatry — ma krajobraz typowo alpejski z licznymi śladami zlodowacenia, głęboko wciętymi dolinami, jeziorami polodowcowymi i morenami. Znaczna część regionu jest silnie zalesiona, a w dolinach niektórych rzek (np. Popradu) wy­stępują źródła mineralne, które dały początek rozwojowi uzdrowisk. Walory przyrodnicze Karpat objęte zostały ochroną prawną. Znajduje się tu sześć parków narodowych (Babiogór­ski, Gorczański, Tatrzański, Pieniński, Magurski i Bieszcza­dzki) oraz kilka parków krajobrazowych.

Comments are closed.