//////

KONSOLIDACJA FIRM

Zjawisko konsolidacji firm turystycznych związane jest z istniejącymi na rynkach światowych tendencjami globalizacji. Tworzenie dużych przedsiębiorstw turystycznych ułatwia po­szerzanie zasięgu ich działania przekraczające granice krajów, służy ich umacnianiu poprzez zwiększanie udziałów w rynku, jest formą walki konkurencyjnej, a jak już wspomniano, jest efektem koncentracji kapitału. Możliwości wejścia na rynek turystyczny determinowane są przez wiele różnych czynników. O warunkach wejścia na rynek turystyczny kraju lub regionu recepcji turystycznej decydować będzie położenie geograficzne, klimat, ukształ­towanie powierzchni, środowisko przyrodnicze, historia i zaby­tki, ciekawe budowle itp., które mogą zostać przekształcone w walory turystyczne.

Comments are closed.