//////

MIASTA- OGRODY

Znacznie wcześniej, bo na początku XX w., rozpoczęła się w Polsce budowa tzw. „miast-ogrodów” lub „miast-lasów”, miała ona jednak charakter planowy i zorganizowany. Na rozparcelowanych obszarach majątków ziemskich obejmują­cych czasami również i lasy powstały m.in. w okolicach Łodzi: Miasto-Ogród Sokolniki, Miasto-Las Kolumna, Tu- szyn-Las i inne, o oryginalnych układach przestrzennych. Podobne osiedla wypoczynkowe powstawały również w oto­czeniu innych dużych miast w Polsce (Warszawa) i Europie. Przestrzeń kolonizacji turystycznej, zwłaszcza powstająca w ostatnich latach, jest najczęściej przestrzenią obcą krajob­razowo i organizacyjnie regionom geograficznym, w których powstaje, a ze względu na swoją skalę (zwłaszcza w strefach podmiejskich oraz nad zbiornikami wodnymi czy na wybrzeżu morskim) staje się agresywna w stosunku do otoczenia, które intensywnie zmienia i przekształca.

Comments are closed.