//////

Normanowie

Nie wiadomo dokładnie, w jakim stopniu przetrwały do XV w. wieści o wyprawach Normanów do Ameryki. W każdym razie wierzono wówczas w możliwość dotarcia przez Atlantyk do Indii i bogactw Wschodu, nie zdając sobie sprawy z odległości i trudności nawigacyjnych związanych z tego rodzaju przedsięwzięciem. Zainteresowanie podróżami eksploracyjnymi istniało również i w Anglii, gdzie początkowo szukał Krzysztof Kolumb poparcia dla swej wyprawy. Jedynie ówczesnym trudnościom gospodarczym Anglii czasów Henryka VII, powoli wyprowadzającego kraj z kryzysu spowodowanego przez wojnę stuletnią oraz walki Białej i Czerwonej Róży, należy przypisać, że nie pod angielską banderą udał się w 1492 r. Krzysztof Kolumb na poszukiwanie zachodniej drogi do Indii, Pod angielską flagą popłynął natomiast na zachód i pierwszy przed Kolumbem stanął na ziemi amerykańskiej inny żeglarz włoskiego pochodzenia, Giovanni Caboto, naturalizowany w Anglii jako John Cabot. Wyprawa jego miała ścisły związek z handlowymi i rybackimi aspiracjami kupców Bristolu, najważniejszego ośrodka handlowego i portowego Anglii zachodniej. Początkowo znaczenie Bristolu związane było z wymianą z Irlandią, skąd sprowadzano śledzie, łososie, dorsze, skóry, len itd. Stopniowo Bristol zaczął odgrywać większą rolę w handlu z Francją, by pod koniec średniowiecza zaangażować się na szerszą skalę w wyprawach rybackich na Atlantyku, sięgających ławic w pobliżu Grenlandii i Labradoru.

Comments are closed.