//////

OKREŚLONE KONSEKWENCJE

Wynikają z tego określone konsekwencje. Konsumpcja dóbr turystycznych ma generalnie charakter użytkowania dóbr nie stanowiących przedmiotu własności. Powszechnie dla zaspokojenia potrzeb niezbędny jest zakup odpowiednich środków i dopiero fakt ich posiadania i dys­ponowanie nimi zapewnia możliwości zaspokojenia potrzeb. W zaspokojeniu potrzeb turystycznych przedmiotem nabycia są usługi, które umożliwiają realizację celu wyjazdu turystycz­nego. Natomiast dobra turystyczne nie przechodzą w stan posiadania użytkowników, są one bowiem niezbywalne i nie mogą stanowić przedmiotu transakcji kupna i sprzedaży.

Comments are closed.