//////

POJEZIERZE POMORSKIE

Walorem przyrodniczym tego regionu jest krajobraz polodowcowy, który odznacza się przebiegiem pasma wzgórz morenowych wyznaczających zasięg zlodowacenia stadiału pomorskiego, z najwyższym wzniesieniem w Polsce północnej — Wieżycą (329 m n.p.m.), liczne jeziora, które zwłaszcza we wschodniej części regionu mają charakter rynnowy, oraz wielkie równiny piaszczyste — sandry, porośnięte wielkimi kompleksami lasów (Bory Tucholskie i Iławskie, Puszcza Drawska i Gorzowska). Lesistość tego obszaru należy do największych w Polsce (ponad 35%) i jest tu ważnym walorem turystycznym. Region ten posiada również znaczące walory antropogeniczne, wśród których na szczególne wyróżnienie zasługuje Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich oraz pozostałości umocnień tzw. Wału Pomorskiego z II wojny światowej.

Comments are closed.