//////

POPULARNOŚĆ WYSP ŚRÓDZIEMNOMORSKICH

Najpóźniej zagospodaro­wano cieszące się obecnie wielką popularnością wyspy śród­ziemnomorskie (część z nich, np. Baleary, były zagospodaro­wane już wcześniej). Szacuje się, że w regionie śródziem­nomorskim przebywa rocznie 25-30% światowej liczby turys­tów międzynarodowych, którzy przyjeżdżają tu ze wszystkich kontynentów. Ciepłe morze i duże nasłonecznienie od wielu już lat jest bardzo silnym magnesem przyciągającym w region śródziemnomorski duże grupy turystów, zwłaszcza z krajów Europy Północnej (Niemcy, mieszkańcy wysp brytyjskich, Skandynawowie itd.).

Comments are closed.