//////

PRZYGOTOWANE OBIEKTY

Obiekty te zwykle są w miastach przygotowane na przyjęcie turystów, posiadają odpowiednie tablice informacyjne, specjal­nie opracowane foldery czy przewodniki, a do niektórych z nich wymagany jest bilet wstępu lub stosowny strój, nierzadko zwiedzanie (penetracja) odbywa się z udziałem odpowiednio przygotowanego przewodnika. Przestrzenie miejskiej penetracji turystycznej występują zwykle punktowo, z wyjątkiem centrów historycznych obejmujących duże fragmenty lub całe prze­strzenie starych historycznie miast czy fortyfikacji. Cechą charakterystyczną użytkowania tych przestrzeni jest to, że są one głównie penetrowane przez przybyszów z zewnątrz (turystów), a udział stałych mieszkańców miasta, z wyjątkiem okresów szczególnych, jest znacznie mniejszy.

Comments are closed.