//////

REGIONY WĘZŁOWE

Regiony węzłowe związane są z wykształceniem w przestrzeni turystycznej wyraźnego rdzenia osadniczego, który będąc centrum rozrządowym ruchu turystycznego, or­ganizuje wokół otaczającą przestrzeń, podporządkowując ją sobie funkcjonalnie. Turystyczne regiony węzłowe powstają w różnych warunkach środowiskowych, najczęściej jednak związane są ze środowiskiem górskim czy pojeziernym, które często determinuje kształt przestrzenny regionu (kotlina górska, gęsta sieć jezior itp.). Przykładami turystycznych regionów węzłowych w Polsce może być region Zakopanego w środowis­ku górskim czy region Augustowa w środowisku pojeziernym.

Comments are closed.