//////

SKUTECZNIE I SPRAWNIE

Dzięki skutecznie i sprawnie funkcjonującemu bankowi danych, wszystkie hotele tej sieci posiadają informacje o poprzednich wizytach klientów w in­nych obiektach. Dzięki istnieniu takiego systemu personel może wcześniej uwzględniać wszelkie życzenia klienta wyra­żone w czasie jego pobytów w innych hotelach sieci. Niewątpliwie przedstawione powyżej nowoczesne techniki komunikacji i łączności, które dają ogromne możliwości aktywizacji zarówno w procesie tworzenia produktu turystycz­nego, jak i jego sprzedaży, wymagają jednak działań przedsię­biorstw dostosowanych do tych całkiem nowych warunków.

Comments are closed.