//////

STANDARDY WYPOSAŻENIA

Wielofunkcyjne zestawy telefoniczne, faksy, skrzynki modemowe i poczta głosowa będą w niedalekiej przyszłości należeć do standardu wyposa­żenia pokoju hotelowego. Już dzisiaj wiele hoteli instaluje pocztę głosową polegającą na udzielaniu bezpośredniej od­powiedzi na odległość na zadawane pytania. Ta elektroniczna sekretarka przechowuje również informacje dla osób nieobec­nych czasowo w hotelu. Standardem staje się również wyposażenie pokoi hotelo­wych w biurka, komputer PC, oświetlenie, które dostosowane jest nie tylko do wypoczynku, ale i do pracy. Badania przeprowadzone wśród bardzo często podróżującej grupy klientów hoteli, jakimi są ludzie szeroko pojętego biznesu, którzy charakteryzują się specyficznymi wymaganiami, po­zwalają na stwierdzenie, że ich potrzeby sprowadzają się głównie do: telefonowania, pracy i czytania.

Comments are closed.