//////

STRUKTURA OFERTY PODAŻOWEJ

W struk­turze oferty podażowej możemy wyróżnić dwie grupy: dobra i usługi oferowane turystom.Do grupy dóbr należy zaliczyć podstawowe dobra turys­tyczne — walory, które przyciągają turystów do danego terenu   czyste powietrze, ukształtowanie terenu, walory środowiska naturalnego, walory kulturowe, zabytki, tradycje itp.Do grupy usług należy zaliczyć:infrastrukturę umożliwiającą korzystanie z podstawowych dóbr turystycznych — wyciągi, szlaki turystyczne, urzą­dzenia sportowe itp.,jednostki organizacji obsługi ruchu turystycznego — biura podróży, punkty informacji turystycznej, instytucje i urządzenia infrastruktury komunikacyjnej, noclegowej i żywieniowej umożliwiające przybycie i przebywanie w miejscowościach i regionach turystycz­nych, zapewniające zaspokojenie potrzeb bytowych turys­tów — sieć dróg, stacje benzynowe, komunikację pub­liczną, hotele, pensjonaty, restauracje itp,

Comments are closed.