//////

TURYSTYCZNE REGIONY PERYFERYJNE

Turystyczne regiony peryferyjne powstają na obszarach 0  dużej atrakcyjności walorów przyrodniczych i są nastawione na wypoczynek oraz turystykę długookresową, związaną najczęściej z urlopami i wakacjami. Regiony peryferyjne konkurują ze sobą zarówno walorami przyrodniczymi, jak antropogenicznymi, a zwłaszcza ich unikatowością, w tym także walorami zdrowotnymi (uzdrowiska). Zaspokajają one potrzeby masowej turystyki, co powoduje, że na tych obszarach działalność turystyczna staje się wiodącą funkcją społeczno- -ekonomiczną.

Comments are closed.