//////

TURYSTYCZNY REGION METROPOLITALNY

Biorąc pod uwagę różne usytuowanie obszarów popytu i podaży turys­tycznej, generalnie można wydzielić dwa różne typy regionów. Pierwszy z nich nazywany jest umownie regionem met­ropolitalnym, drugi regionem peryferyjnym. Turystyczny region metropolitalny powstaje w otoczeniu dużych skupisk miejskich (miast, aglomeracji, konurbacji) jako naturalny, najbliższy obszar wypoczynkowy, zwłaszcza wypoczynku weekendowego mieszkańców miasta. Popyt na wypoczynek podmiejski jest bezpośrednią przyczyną powstania i rozwoju turystycznego regionu metropolitalnego, a jego wielkość zależy w dużym stopniu od skali popytu mieszkańców miasta. Konkurencyjność tego typu regionów ogranicza się w zasadzie do mieszkańców aglomeracji

Comments are closed.