//////

W SKALI ŚWIATOWEJ

W skali świata zmniejsza się zainteresowanie produktem, który wiele lat przyciągał turystów do Europy, trzech S (sun, sea, sand — słońce, morze i piasek), w to miejsce wzrasta zainteresowanie aktywnymi formami wypoczynku. W miejsce turystyki masowej rozwija się turystyka indywidualna o okre­ślonych, specyficznych potrzebach związanych z dążeniem do utrzymania kondycji fizycznej i psychicznej, przeżywania wrażeń i przygód, realizacji zainteresowań. W tym też kierunku musi zmierzać oferta produktu turystycznego.

Comments are closed.