//////

WALORY KARPAT

Walory antropoge­niczne Karpat związane są głównie z folklorem i kulturą ludową choć nie brak tu również zabytkowych obiektów zarówno świeckich, jak i kościelnych. Zagospodarowanie turystyczne Karpat jest silnie zróżnicowane, najlepiej jest ono rozwinięte w części zachodniej oraz w Tatrach, znacznie słabiej na obszarze położonym na wschód od doliny Popradu. Karpaty to największy i najbardziej zróżnicowany region górski Polski, który masowo odwiedzany jest zarówno latem, jak i zimą. Dotyczy to zwłaszcza regionów węzłowych Zakopanego i Wisły. Region turystyczny Karpat dzieli się na dziewięć rejonów (podregionów) odpowiadających głównym
jednostkom fizyczno-geograficznym. Są to: Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Mały i Makowski, Podhale, Orawa, Spisz i Pieniny, Tatry, Gorce i Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki, Beskid Niski, Bieszczady oraz Pogórze Karpackie.

Comments are closed.