//////

WALORY WYPOCZYNKOWE

Przyjmuje się (za O. Rogalewskim), że walory turystyczne można dzielić na:   walory wypoczynkowe,    walory krajoznawcze,   walory specjalistyczne. Walory wypoczynkowe stwarzają możliwości regeneracji sił i odpoczynku. Sprzyjać temu będą takie cechy środowiska przyrodniczego jak: czyste powietrze, cisza, niewielki stopień urbanizacji, walory widokowe krajobrazu, warunki do upra­wiania czynnego wypoczynku — wędrówek pieszych, kolars­kich, wodnych, uprawiania sportów zimowych, a ponadto do walorów wypoczynkowych można zaliczyć korzystne warunki bioklimatyczne oraz właściwości lecznicze wód i klimatu.

Comments are closed.