//////

WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY

Jest to trzeci co do wielkości — po Londynie i Frankfurcie — węzeł komunikacyjny Europy. Hałas silników samolotów, przejeżdżających podziemnymi tunelami pod ho­telem ekspresowych pociągów, powietrze przesiąknięte spa­linami — nie jest to z pewnością miejsce, gdzie jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu można by zlokalizować obiekt hotelowy. Dzięki nowoczesnej technice hotel wybudowany pomiędzy dwoma pasami startowymi, dokładnie nad pod­ziemnymi torami ekspresowej kolei zapewnia swoim gościom spokój dzięki poduszkom powietrznym oddzielającym trzy szklane powierzchnie okien i materiałom izolacyjnym wy- głuszającym ściany. Biologiczne urządzenia do filtrowania powietrza i specjalna instalacja eliminują woń spalin.

Comments are closed.