//////

WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH ŚRODKÓW

Umiejętność wykorzystania nowoczesnych środków technicz­nych, łatwość i sprawność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami w procesie tworzenia i sprzedaży produktu turystycznego będzie rzutować na cały system organizacji i działal­ności firmy. Wzrośnie znaczenie umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, elastyczności działania, natychmias­towej reakcji, co zostanie wymuszone nowoczesnym systemem działań. Zmieni się system zarządzania i organizacji firmy. Na szczeble operacyjnego działania delegowany musi być cały szereg kompetencji, które są niezbędne do podejmowania decyzji warunkujących zawieranie transakcji.

Comments are closed.