//////

ZESPÓŁ CZYNNIKÓW

Walory turystyczne stanowią niezbędny, ale niewystar­czający zespół czynników determinujących możliwości rozwoju
turystycznego miejscowości i regionów. Prócz istniejących walorów o sile przyciągania turystów do danych regionów decydować będzie stopień ich atrakcyjności turystycznej. Zawiera on wiele zróżnicowanych elementów subiektywnych. Jest pojęciem integrującym walory turystyczne z warunkami zaspokojenia potrzeb turystycznych — infrastrukturą turys­tyczną. Walory stanowią podstawowy składnik atrakcji turys­tycznych. O ich atrakcyjności turystycznej decyduje unikato- wość, niezwykłość i niepowtarzalność.

Comments are closed.